Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się 4 marca b.r. w Anastazewie, było omówienie aktualnej sytuacji hydrologicznej w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i jego okolic oraz przedstawienie obecnie realizowanych przedsięwzięć, mających na celu poprawę stosunków wodnych i odbudowę zasobów wodnych w regionie Pojezierza Gnieźnieńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie 5 gmin, tworzących Stowarzyszenie oraz przedstawiciele okolicznych samorządów w tym: powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego i mogileńskiego. Zebrani zastanawiali się również nad dalszymi działaniami, które przyczynią się do jak najszybszego wypełnienia wodą już zamkniętych odkrywek węgla brunatnego oraz tych, które kończą eksploatację w najbliższym czasie. Dodatkowo głos zabierali przedstawiciele ZE PAK S.A., deklarując chęć współpracy oraz przedstawiając dotychczasowe działania podjęte w tym regionie. Wody Polskie reprezentowali: Dyrektor RZGW w Poznaniu – Bogumił Nowak, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole – Jan Bartczak oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Słupcy – Michał Laskowski.

 

20210304 111929

 

O tym, że krajobraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest wyjątkowy, nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie jak o tym, że jego wizytówką są jeziora. Niestety zagrożeniem dla tego wyjątkowego obszaru przyrodniczego jest systematyczny ubytek wód powierzchniowych i podziemnych, który przejawia się m.in. cofaniem się linii brzegowej jezior, zanikiem przepływu w rzekach oraz ograniczeniem powierzchni mokradeł i mniejszych zbiorników wodnych.

Najważniejszym efektem rozmów jest deklaracja udziału przedstawicieli wszystkich instytucji w realizacji zadania, którego celem będzie budowa rurociągu tłoczącego wodę ze stanowiska szczytowego Kanału Ślesińskiego do wyrobiska końcowego odkrywki Jóźwin IIB bądź zalewanej odkrywki Kazimierz Północ. Bogumił Nowak, dyrektor RZGW w Poznaniu, zaproponował aby Stowarzyszenie Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego jako podmiot zrzeszający samorządy dotknięte w największym stopniu negatywnymi skutkami oddziaływania odkrywek, próbowało pozyskać środki na realizację tego zadania z puli, która nie jest dostępna dla Wód Polskich i ZE PAK S.A. Jego zdaniem do porozumienia należy dołączyć również pobliskie Nadleśnictwa, co będzie dawało większe możliwości zebrania wkładu własnego w przypadku dofinansowania tej inwestycji. Jednocześnie zadeklarował, że Wody Polskie starają się o pozyskanie funduszy na realizację tego projektu i gotowe są do jego realizacji w najbliższej przyszłości.

 

Jakub Gwit, Wójt Gminy Powidz, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia, zasugerował żeby samorządy, Wody Polskie oraz ZE PAK S.A. zawarły porozumienie, które ułatwi realizację tej inwestycji, m.in. w zakresie pozyskiwania środków finansowych.