Komunikat hydrologiczny z dn. 20.02.2021 r.

Prognozy IMGW-PIB na najbliższe dni dla regionu wodnego Warty wskazują na brak opadów atmosferycznych oraz przeważnie wzrost stanów wody w strefach stanów średnich albo wysokich. Jedynie na rzece Oleśnicy (dopływ Warty) w przekroju Niechmirów, 20 lutego, możliwe krótkotrwałe i niewielkie przekroczenie poziomu ostrzegawczego. Na Swędrni, w profilu wodowskazowym Dębe, utrzymuje się stan wody powyżej poziomu ostrzegawczego - nie stwarza to jednak zagrożenia. Nie przewiduje się przekroczenia stanów alarmowych.


Komunikat hydrologiczny z dn. 19.02.2021 r.

W związku z obecną sytuacją hydrologiczną odbyła się odprawa powodziowa z dyrektorami Zarządów Zlewni wchodzących w skład Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z udziałem Dyrektora Bogumiła Nowaka oraz jego zastępcy ds. ochrony przed powodzią i suszą Beaty Musielskiej.

Na obszarze administrowanym przez RZGW Wód Polskich w Poznaniu w związku z odwilżą odnotowywane są generalnie wzrosty stanów wody i spodziewamy się ich w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak nie ma zagrożenia powodziowego. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia związane z roztopami, jednak niezwiązane z wystąpieniem rzek z koryta. Na rzece Warcie obserwowane są głównie stany średnie, odcinkowo powyżej zbiornika Jeziorsko wysokie, na dopływach stany wysokie albo średnie. Zbiorniki retencyjne są gotowe do przechwycenia wód roztopowych.

Na Warcie w granicach województwa lubuskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich, jedynie na ujściu w Kostrzynie nad Odrą na granicy stanów średnich i wysokich. Na tym odcinku obserwowany ostatniej doby był spadek stanów wody, miejscami wahania.

Obecnie w Regionie Wodnym Warty, administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wszystkie jednostki terenowe zostały zobligowane o wzmożoną czujność w obrębie zarządzanego obszaru, kontrolę miejsc potencjalnie zatorogennych na ciekach, a w przypadku wystąpienia zjawisk niebezpiecznych o przekazywanie informacji niezwłocznie do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Poznaniu.

 

zdjęcie 1


Komunikat hydrologiczny z dn. 18.02.2021 r.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu odnotowywane są wzrosty stanów wody. Spodziewamy się ich w ciągu kolejnych dni. W związku z czym nasi pracownicy cały czas monitorują sytuację i w razie potrzeby są gotowi do reagowania na nieprzewidziane zdarzenia. Współpracujemy również w tym zakresie z jednostkami straży pożarnej, centrami zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu czy gminy.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu zamknięte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj. rz. Warta w km 0+000 – 406+600 oraz Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460. Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: http://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.


Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. W ramach ochrony przeciwpowodziowej prowadzą działania  w rejonie Środkowej Wisły i na Zachodniej Odrze. Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie RZGW Szczecin oraz RZGW Warszawa, trwa akcja lodołamania. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią dyżury.

W związku z prognozowanym przez IMGW ociepleniem (odwilż), 16 lutego br. odbył się sztab kryzysowy  z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także przedstawicieli służb. Narada poświęcona była sytuacji powodziowej w Polsce.

17 lutego br. Prezes Wód Polskich zwołał kolejną naradę z dyrektorami wszystkich RZGW oraz pionu ochrony przez powodzią i suszą. Temat - aktualna sytuacja powodziowa na rzekach w kraju w związku niesprzyjającymi prognozami IMGW zwiastującymi odwilż. Omawiana była sytuacja w poszczególnych regionach, współpracę z wojewodami, samorządami, służbami i zespołami zarządzania kryzysowego.

Od 11 stycznia w Centrach Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW, w obrębie których występuje taka potrzeba, pełnione są dyżury całodobowe. Więcej aktualnych informacji:

https://wody.gov.pl/aktualnosci/1660-zimowe-pogotowie-przeciwpowodziowe-aktualne-informacje

 

Odprawa ws. działań przeciwpowodziowych 12 02 21. Fot. Wody Polskie

                                             Odprawa ws. działań przeciwpowodziowych z udziałem Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy


Komunikat hydrologiczny z dn. 17.02.2021 r.

Obecnie na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie występują miejsca szczególnie narażone na niebezpieczeństwo powodziowe wywołane prognozowanymi roztopami. W Regionie Wodnym Warty obserowane są stany wody przeważnie z wahaniami lub spadkiem, miejscami wzrost, zmiany na ogół w strefie stanów średnich albo wysokich, lokalnie niskich, związane z występowaniem zjawisk lodowych. Przekroczenie stanu ostrzegawczego odnotowano jedynie na rzece Swędrni w Kaliszu (wodowskaz Dębe: o 24 cm, godz. 12.00). Nie doszło w tym miejscu jednak do przekroczenia stanów alarmowych, więc nie występuje zagrożenie powodziowe.                           

Zbiorniki retencyjne są gotowe do przechwycenia wód roztopowych. Zbiornik Jeziorsko dysponuje rezerwą 176,3 mln m3 (298 proc. rezerwy do wykorzystania), z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m3 pojemności forsowanej (pojemność zawarta między maksymalnym poziomem piętrzenia a nadzwyczajnym poziomem piętrzenia). Zbiornik Poraj dysponuje rezerwą 10,6 mln m3 (142 proc. rezerwy do wykorzystania), z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m3 pojemności forsowanej. Dodatkową rezerwą powodziową o łącznej pojemności klikudziesięciu mln m3 dysponują również zbiorniki retencyjne położone na dopływach środkowej Warty.

 

DSC04122