Konsultacje społeczne projektu Stop Powodzi

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu.

Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbędą się 3 spotkania konsultacyjne. Odbędą się w formule online. Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji na spotkania:

09.03 Gorzów Wielkopolski https://stoppowodzi.pl/gorzow-wielkopolski-09-03-2021-r/

10.03 Poznań https://stoppowodzi.pl/poznan-10-03-2021-r/

11.03 Kalisz https://stoppowodzi.pl/kalisz-11-03-2021-r/

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat projektu i konsultacji społecznych projektów aPZRP!

 

stop powodzi zapraszamy do rejestracji fb mapa Gorzów poznan kalisz