Podpisano umowę z wykonawcą modernizacji betonowych brzegów Warty. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny, po obu stronach brzegu rzeki. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i ekosystem. Budowa zakończy się do grudnia 2021 roku.

Tereny nadwarciańskie czeka kolejna inwestycja. Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Elementy betonowe zastąpią materiały ekologiczne. Remont czeka też infrastrukturę brzegową: tarasy, schody, slipy. Wszystko to pozwoli zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo, ekosystem i atrakcyjność pobliskich terenów.

Mieszkańcy Poznania chętnie spędzają czas nad rzeką. W ostatnich latach na terenach nadwarciańskich realizowany był szereg inwestycji, powstała m.in. przystań jachtowa w Starym Porcie, rozbudowywana jest Wartostrada. Cały czas przybywa miejsc do rekreacji. - Latem poznaniacy i turyści mogą wypocząć na plażach miejskich, przepłynąć się tramwajem wodnym, wypożyczyć łódź motorową i kajaki. Do wyboru mają też wiele wydarzeń kulturalnych. Dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i montażowi oświetlenia nad Wartą jest coraz bezpieczniej. Rewaloryzacja brzegów Warty to kolejny krok - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

 

DSC03307

 

Prace będa polegały na remoncie obecnie istniejących betonowych umocnień. Zaplanowano je na odcinku śródmiejskim - od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha). To fragment o długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). Projekt zakłada także remont elementów infrastruktury brzegowej (tarasów, schodów, slipów oraz wylotów z kanalizacji deszczowej), obejmującej ciąg pieszy po obu stronach brzegu rzeki i elementy cumownicze. 

Zastosowane zostaną umocnienia w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego. - W obecnej chwili, w czasie kiedy już trzeci rok z rzędu zmagamy się z suszą, będącą efektem niewielkich opadów oraz wysokiego parowania, Wody Polskie podejmują kroki, które zmierzają do retencjonowania już i tak uszczuplonych zasobów wodnych praktycznie w każdym możliwym miejscu, które daje ku temu możliwość. Ta inwestycja z pewnością wpisuje się w takie działania – wyjaśnia Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

 

 DSC03298

 

Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa funkcjonalności skarp oraz renaturyzacja brzegów, a woda dzięki zastosowaniu materiałów proekologicznych zostanie poddana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych. Podejmowane działania ukierunkowano na rozwiązania proekologiczne - zostaną wykorzystane materiały naturalne, tj. kamień, drewno, maty biodegradowalne i rośliny, które wzmocnią swoimi korzeniami konstrukcję. Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowanie płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. 

Roboty zaczną się w połowie sierpnia na brzegu wschodnim (po stronie Rataj) i będą podzielone na sześć etapów - po trzy na każdy brzeg. W pierwszej kolejności roboty rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty. Dzięki temu w okresie wakacyjnym nie będą wykonywane prace przy miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. 

 

DSC03293

 

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką i utrudniają uprawianie sportów wodnych, ale też wpływają niekorzystnie na ekosystem. 

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej przez Miasto Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja.

Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 85 proc. - prawie 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny Wód Polskich i Miasta Poznania.

 

DSC03289