Pracownicy  Zarządu Zlewni w Kole w wyniku nadzoru inwestorskiego stwierdzili, że na brzegu rzeki Wrześnicy, poniżej zapory wodnej zbiornika Września, znajdują się muszle małży. Wraz z wykonawcą robót konserwacyjnych na rzece, podjęli działania mające na celu wprowadzenie ich do wody.

Na rzece Wrześnicy na terenie Wrześni prowadzone są bieżące prace konserwacyjne i utrzymaniowe w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2020 r. na terenie Nadzoru Wodnego Września i Nadzoru Wodnego Konin – Zarząd Zlewni  w Kole". Ich zakres obejmuje hakowanie, wycinanie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieku wraz z transportem wydobytej roślinności oraz usuwanie kożucha glonów i zatorów. Przy okazji dno rzeki oczyszczane jest ze śmieci. Prace są odpowiedzią na liczne apele lokalnego samorządu i mieszkańców, którzy w ubiegłym roku zwrócili się do Wód Polskich z prośbą o oczyszczenie rzeki. Mają zakończyć się 12 kwietnia 2021 r.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że wraz z korzeniami roślin i śmieciami na brzeg zostały wyciągnięte także skorupy małży. Po dotarciu na miejsce osoby pełniące nadzór przyrodniczy nad pracami stwierdziły, że oprócz już pustych muszli, niewielką część stanowią osobniki żywe. Dzięki szybkiej reakcji pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wykonawcy robót małże wróciły do wody.

 

Wrześnica 1     Wrześnica 2

 

Mieszkańcom Wrześni bardzo dziękujemy za przesłanie informacji do przedstawicieli Wód Polskich. Dzięki temu jeszcze dziś mogliśmy podjąć odpowiednie działania. Ubolewamy nad zaistniałą sytuacją – mówi Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. – Dołożymy wszelkich starań i będziemy stale monitorować przebieg prac, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości - dodaje.

Misją Wód Polskich jest gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób zrównoważony i kompleksowy. Pragniemy wprowadzać rozwiązania, które zapewnią skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego, także w trakcie prowadzenia prac utrzymaniowych i inwestycji hydrotechnicznych. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie wiązało się z naszą stanowczą reakcją.

 

Wrześnica 3       Wrześnica 4